Avioehto

Avioliittolaki perustuu puolisoiden omaisuuden erillisyyden periaatteelle. Avioliiton aikana kumpikin puoliso omistaa sen omaisuuden, joka hänellä on ollut ennen avioliiton solmimista tai jonka hän on itse hankkinut. Yhteisesti hankittu omaisuus on yhteistä.

Avioliiton päättyessä joko toisen puolison kuolemaan tai avioeroon sovelletaan jaettavaan omaisuuteen avio-oikeutta koskevia sääntöjä. Tällöin määritellään kummankin puolison omaisuus, minkä jälkeen enemmän omistava puoliso suorittaa vähemmän omistavalle tasinkona niin paljon, että molempien osuus on yhtä suuri.  

Näin tapahtuu, jos puolisot eivät ole solmineet avioehtosopimusta. Jos siis puolisot haluavat säilyttää oman omaisuutensa avioerotilanteessa, on paikallaan laatia avioehtosopimus. Erityisen tärkeää avioehdon laatiminen on tilanteessa, jossa toinen puoliso on joutunut ottamaan huomattavia velkoja esim. yritystoimintaansa varten. Avioehdolla voidaan tällöin estää velattoman puoliso joutuminen toisen velkojen maksumieheksi.  

Avioehtosopimus voidaan laatia jo ennen vihkimistä, mutta se tulee voimaan vasta, kun avioliitto on virallisesti solmittu. 

Suosittele meitä

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!