Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Sen tarkoitus on määritellä vainajan omaisuuden säästö kuolinpäivänä eli varojen ja velkojen erotus. Jos vainaja oli avioliitossa, tulee myös lesken omaisuus merkitä perukirjaan. Perintövero määrätään perukirjassa annettujen tietojen pohjalta.

Mikäli perunkirjoitusta ei tehdä, saatavat kuolinpesän osakkaat joutua vastuuseen vainajan veloista. Pesän jako ja ositus voidaan toteuttaa vasta perunkirjoituksen jälkeen.

Seuraavassa on luettelo eräistä perunkirjoituksessa mahdollisesti tarvittavista asiakirjoista: 

 • Vainajan virkatodistukset siitä alkaen, kun hän on täyttänyt 15 vuotta
 • Perillisselvitys eli kuolinpesän osakkaiden virkatodistukset (”perunkirjoitusta varten”; virkatodistuksessa maininta ”elää”)
 • Testamentti
 • Avioehtosopimus
 • Annetut ennakkoperinnöt
 • Kuolleen puolison perukirja (jos pesän jakoa ei ole suoritettu ensiksi kuolleen puolison jälkeen; myös muita perukirjakopioita saatetaan tarvita)
 • Pankin todistukset talletuksista korkoineen (per kuolinpäivä) ja veloista
 • Erittely osakkeista (kuolinpäivän noteeraus)
 • Kiinteistörekisteriote
 • Isännöitsijäntodistus
 • Arvio kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden arvosta
 • Metsänhoitoyhdistyksen arvio yhteismetsän arvosta
 • Selvitys henkivakuutuksesta
 • Muu omaisuus (autot, taide-esineet ym.); arvio käyvästä arvosta (perintöveroa ei suoriteta tavanomaisesta koti-irtaimistosta, jonka käypä arvo on enintään 4000 e) 
 • Tositteet kuolinpesän maksamista vainajan kuluista (vanhainkoti, terveyspalvelut, vuokra ym.)
 • Hautajaiskulut (myös varaus hautakiven hankkimiseksi)
 • Perunkirjoituksen järjestämisestä aiheutuvat kulut 

Suosittele meitä

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!