Testamentti

Henkilön kuoltua hänen omaisuutensa jaetaan lain mukaan, mikäli testamenttia ei ole. Jos vainajalla ei ole perillisiä, omaisuus siirtyy valtiolle. Testamentilla voidaan muuttaa lakisääteistä perimystä esim. rintaperillisille tulevaa lakiosaa lukuun ottamatta.

 Testamentti voi olla ns. omistusoikeustestamentti, jolloin vainajan omaisuuden omistusoikeus siirtyy testamentin saajalle tai hallinta- ja käyttöoikeustestamentti, jolla omaisuuden hallinta voidaan siirtää leskelle lakisääteisten perillisten esim. lasten saadessa omistusoikeuden.

Testamentti on pätevä vain, jos se on laadittu lain säännösten mukaan. Asiantuntevan lakimiehen käyttö testamentin laatimisessa onkin järkevää. 

Varmasti jokaisen olisi hyvä harkita testamentin laatimista. Erityisen tarpeellinen testamentti on tilanteessa, jossa 

  • puoliso (avio- tai avo-) haluaa turvata toisen taloudellisen aseman,
  • vanhemmat haluavat poistaa lastensa puolisoilta avio-oikeuden perintönä tai testamentin nojalla saatuun omaisuuteen,
  • perheeseen kuuluu lapsia, jotka eivät ole puolisoiden yhteisiä ja tämä halutaan huomioida perinnönjaossa, tai 
  • henkilöllä ei ole lakimääräisiä perillisiä ja hän haluaa luovuttaa omaisuutensa jollekin läheiselle henkilölle tai hän haluaa tukea jotakin merkittäväksi katsomaansa järjestöä. 

Suosittele meitä

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!