Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Sen tarkoitus on määritellä vainajan omaisuuden säästö kuolinpäivänä eli varojen ja velkojen erotus. Jos vainaja oli avioliitossa, tulee myös lesken omaisuus merkitä perukirjaan. Perintövero määrätään perukirjassa annettujen tietojen pohjalta.

Mikäli perunkirjoitusta ei tehdä, saatavat kuolinpesän osakkaat joutua vastuuseen vainajan veloista. Pesän jako ja ositus voidaan toteuttaa vasta perunkirjoituksen jälkeen.

Seuraavassa on luettelo eräistä perunkirjoituksessa mahdollisesti tarvittavista asiakirjoista: 

 • Vainajan virkatodistukset siitä alkaen, kun hän on täyttänyt 15 vuotta
 • Perillisselvitys eli kuolinpesän osakkaiden virkatodistukset (”perunkirjoitusta varten”; virkatodistuksessa maininta ”elää”)
 • Testamentti
 • Avioehtosopimus
 • Annetut ennakkoperinnöt
 • Kuolleen puolison perukirja (jos pesän jakoa ei ole suoritettu ensiksi kuolleen puolison jälkeen; myös muita perukirjakopioita saatetaan tarvita)
 • Pankin todistukset talletuksista korkoineen (per kuolinpäivä) ja veloista
 • Erittely osakkeista (kuolinpäivän noteeraus)
 • Kiinteistörekisteriote
 • Isännöitsijäntodistus
 • Arvio kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden arvosta
 • Metsänhoitoyhdistyksen arvio yhteismetsän arvosta
 • Selvitys henkivakuutuksesta
 • Muu omaisuus (autot, taide-esineet ym.); arvio käyvästä arvosta (perintöveroa ei suoriteta tavanomaisesta koti-irtaimistosta, jonka käypä arvo on enintään 4000 e) 
 • Tositteet kuolinpesän maksamista vainajan kuluista (vanhainkoti, terveyspalvelut, vuokra ym.)
 • Hautajaiskulut (myös varaus hautakiven hankkimiseksi)
 • Perunkirjoituksen järjestämisestä aiheutuvat kulut 

Suosittele meitä

Facebook Twitter 1Jaa

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Lakiasiaintoimisto Rauno Paakkinen Oy
Poukantie 14
04410 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 2372240-1
Puh: 050-5365888

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Lakiasiaintoimisto Rauno Paakkinen Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation osoitetiedot
 • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.