Testamentti

Henkilön kuoltua hänen omaisuutensa jaetaan lain mukaan, mikäli testamenttia ei ole. Jos vainajalla ei ole perillisiä, omaisuus siirtyy valtiolle. Testamentilla voidaan muuttaa lakisääteistä perimystä esim. rintaperillisille tulevaa lakiosaa lukuun ottamatta.

 Testamentti voi olla ns. omistusoikeustestamentti, jolloin vainajan omaisuuden omistusoikeus siirtyy testamentin saajalle tai hallinta- ja käyttöoikeustestamentti, jolla omaisuuden hallinta voidaan siirtää leskelle lakisääteisten perillisten esim. lasten saadessa omistusoikeuden.

Testamentti on pätevä vain, jos se on laadittu lain säännösten mukaan. Asiantuntevan lakimiehen käyttö testamentin laatimisessa onkin järkevää. 

Varmasti jokaisen olisi hyvä harkita testamentin laatimista. Erityisen tarpeellinen testamentti on tilanteessa, jossa 

  • puoliso (avio- tai avo-) haluaa turvata toisen taloudellisen aseman,
  • vanhemmat haluavat poistaa lastensa puolisoilta avio-oikeuden perintönä tai testamentin nojalla saatuun omaisuuteen,
  • perheeseen kuuluu lapsia, jotka eivät ole puolisoiden yhteisiä ja tämä halutaan huomioida perinnönjaossa, tai 
  • henkilöllä ei ole lakimääräisiä perillisiä ja hän haluaa luovuttaa omaisuutensa jollekin läheiselle henkilölle tai hän haluaa tukea jotakin merkittäväksi katsomaansa järjestöä. 

Suosittele meitä

Facebook Twitter 0Jaa

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Lakiasiaintoimisto Rauno Paakkinen Oy
Poukantie 14
04410 JÄRVENPÄÄ

Y-tunnus: 2372240-1
Puh: 050-5365888

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

Lakiasiaintoimisto Rauno Paakkinen Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.